DỰ ÁN WTO CHAIRS GIAI ĐOẠN 3

Chương trình WTO Chair

Chương trình WTO Chairs được đưa ra vào năm 2010, với mục đích nâng cao kiến thức và hiểu biết về hệ thống thương mại giữa các học giả và các nhà hoạch định chính sách ở các nước đang phát triển thông qua các hoạt động xây dựng chương trình giảng dạy, nghiên cứu và tiếp cận của các trường đại học và cơ quan nghiên cứu.
Các tổ chức học thuật được nắm giữ WTO Chairs nhận được hỗ trợ trong các lĩnh vực nghiên cứu, phát triển chương trình giảng dạy và các hoạt động tiếp cận cộng đồng. Những người chủ trì được lựa chọn thông qua một quá trình cạnh tranh. Năm 2009, mười bốn tổ chức đầu tiên được chọn làm WTO Chairs với nhiệm kỳ 4 năm. Đến tháng 5 năm 2014, có thêm bảy tổ chức được thêm vào Chương trình.

Sau khi kêu gọi nộp đơn cho Giai đoạn III của Chương trình, WTO đã nhận được hơn 120 đơn. Sau quá trình tuyển chọn, có 17 cơ sở được chọn tham gia vào mạng lưới của WCP vào tháng 12 năm 2021. Các đại diện của Chương trình trên toàn cầu được đa dạng hoá hơn, với mạng lưới hiện bao gồm 36 trường đại học.

Các mục tiêu chính của Chương trình là:

 • Thúc đẩy nghiên cứu các vấn đề liên quan đến thương mại và làm nổi bật sự phù hợp của chính sách
 • Hỗ trợ phát triển và cung cấp các khóa học về thương mại quốc tế và cung cấp hỗ trợ giảng dạy
 • Khuyến khích các hoạt động tiếp cận cộng đồng
 • Thu thập thông tin và thúc đẩy chia sẻ kiến thức về thương mại quốc tế
 • Thiết lập một mạng lưới các học giả gắn bó

Chương trình WTO Chairs tại Trường Đại học Ngoại thương

Trường Đại học Ngoại thương (FTU) chính thức trở thành một trong 17 cơ sở giáo dục được lựa chọn từ 126 cơ sở của 54 quốc gia trên thế giới, trở thành cơ sở giáo dục duy nhất tại Việt Nam được lựa chọn tham gia Chương trình WTO Chairs (WCP) giai đoạn 3 từ năm 2022 đến năm 2026.

Mục tiêu chung của WCP – FTU là “Tăng cường sự hợp tác giữa các doanh nghiệp, học viện và chính phủ trong việc thực hiện cam kết của Việt Nam trong WTO và các FTA mới”.

FTU tổ chức các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và tiếp cận cộng đồng với sự phối hợp của các đối tác đại diện cho các bên liên quan như: Bộ Công Thương, VCCI, trung tâm WTO và một số hiệp hội thương mại… nhằm giải quyết khoảng cách lớn giữa việc thực hiện các cam kết của Nhà nước từ góc độ chính sách và vai trò của các bên liên quan, từ đó đề xuất các giải pháp kết nối các bên liên quan khác nhau trong việc thực hiện các cam kết của Việt Nam trong WTO cũng như các FTA thế hệ mới.

Các giá trị mà WCP – FTU mang lại cho các bên liên quan

1. Nâng cao năng lực cho khu vực công, đặc biệt là các cơ quan chức năng / chính quyền địa phương để hiểu, áp dụng, hướng dẫn và kết nối với các bên trong ngành nhằm thực hiện đúng và hiệu quả các cam kết của Việt Nam trong WTO và các FTA.

2. Nâng cao năng lực cho các nhà hoạch định chính sách để hợp tác với các bên trong ngành và các cơ quan nghiên cứu / học viện trong việc xây dựng cơ cấu lại nền kinh tế và các chính sách xã hội khác (ví dụ: các vấn đề về môi trường và lao động) dưới tác động của các cam kết thương mại.

3. Nâng cao năng lực cho các tác nhân trong ngành (như SMEs, hiệp hội thương mại …) để tận dụng các cam kết mà chính phủ đã ký, tương tác và tham vấn với khu vực công trong quá trình đàm phán giữa chính phủ với chính phủ, và để ký kết các hiệp định thương mại trong tương lai với các giao dịch tốt hơn.

4. Nâng cao năng lực nghiên cứu của FTU cho giảng viên, phát triển khả năng kết nối hoạt động nghiên cứu và giảng dạy của FTU với các cơ quan trong ngành cũng như với khu vực công thông qua kinh nghiệm từ các chuyên gia quốc tế từ WTO và các tổ chức nghiên cứu và giáo dục khác trên thế giới.

5. Xây dựng mạng lưới nghiên cứu, tham vấn và kết nối với các tác nhân trong ngành (doanh nghiệp) và khu vực công (cơ quan nhà nước / chính quyền), với FTU là trung tâm điều phối, trong việc thực hiện các cam kết thương mại, thông qua hệ thống trang web, ứng dụng, và báo cáo thường niên.

Các hoạt động dự kiến do FTU thực hiện trong Chương trình

 • Hoạt động nghiên cứu
 • Hoạt động đào tạo
 • Hoạt động sự kiện và hợp tác

Hoạt động nghiên cứu

 • Nghiên cứu về hiệu quả thực hiện cam kết gần đây + Điểm nghẽn
 • Nghiên cứu về:
  Vai trò của các bên liên quan khác nhau trong việc thực thi chính sách thương mại quốc tế ở Việt Nam: Khảo sát lịch sử từ “Đổi mới” đến nay
 • Nghĩa vụ của Việt Nam trong các cam kết về các vấn đề phi mậu dịch như lao động, môi trường trong các hiệp định FTA thế hệ mới, và các tác động tiềm tàng đối với các tác nhân trong ngành
 • Vai trò của gắn kết xã hội / kết nối / mạng lưới hoặc vai trò của trường đại học đối với các hoạt động của các bên liên quan trong việc thực hiện các cam kết của Việt Nam
 • Sự kết nối và hợp tác (cơ chế phối hợp) giữa các cơ quan – trường học – chính phủ nhằm thúc đẩy việc thực hiện các cam kết của Việt Nam trong WTO và các FTA thế hệ mới
 • Nghiên cứu tương lai (do FTU tài trợ) của 01 nhóm nghiên cứu FTU, được phát triển từ một trong các nghiên cứu trên – Bắt đầu từ năm thứ 4 của dự án.
 • Sự kết nối và hợp tác (cơ chế phối hợp) giữa các cơ quan – trường học – chính phủ nhằm thúc đẩy việc thực hiện các cam kết của Việt Nam trong WTO và các FTA thế hệ mới
 • Nghiên cứu tương lai (do FTU tài trợ) của 01 nhóm nghiên cứu FTU, được phát triển từ một trong các nghiên cứu trên – Bắt đầu từ năm thứ 4 của dự án.

Phát triển chương trình đào tạo và giảng dạy

 • Thiết kế và triển khai 3 khóa học ngắn hạn:
  – Thương mại và Đầu tư
  – Thương mại kỹ thuật số: Làm thế nào để giúp các doanh nghiệp Việt Nam hưởng lợi từ các cam kết của Việt Nam về thương mại điện tử trong WTO và các FTA đối với sự phục hồi sau COVID-19
  – Các vấn đề phi thương mại cam kết trong các FTA thế hệ mới: Thực thi và thách thức
 • Thiết kế và triển khai 3 khóa học học thuật:
  – Thương mại và Đầu tư
  – Chính sách và Luật thương mại kỹ thuật số
  – Các vấn đề phi truyền thống trong thương mại quốc tế
 • Cập nhật và triển khai 3 chương trình giảng dạy:
  – Thạc sĩ về Chính sách và Luật Thương mại Quốc tế
  – Cử nhân Thương mại Quốc tế
  – Cử nhân Luật Thương mại Quốc tế

Truyền thông và Sự kiện

 • Lễ ra mắt
 • Năm hội thảo tham vấn
 • Trang web “Dự án WTO Chairs Việt Nam”
 • Diễn đàn Việt Nam về Thương mại Quốc tế (VFIT)
 • Cuộc thi Tranh luận Thương mại Quốc tế Việt Nam (VIT- Moot) dành cho sinh viên các trường đại học trên toàn quốc
 • Sáu hội thảo học thuật
 • Lễ bế mạc