Diễn đàn Thương Mại Quốc tế Việt Nam (VFIT) Năm 2023: “Thương mại và...

Ngày 29/9/2023, Trường ĐH Ngoại thương đã tổ chức thành công Diễn đàn Thương mại Quốc tế Việt Nam (VFIT) lần đầu tiên với...

Giới thiệu diễn giả Diễn đàn Quốc tế Thương mại Việt Nam 2023 –...

PGS, TS Trần Minh Tuấn có thời gian công tác lâu năm tại Bộ Thông tin và Truyền thông và giữ nhiều chức vụ...

Giới thiệu diễn giả Diễn đàn Quốc tế Thương mại Việt Nam 2023 –...

Giáo sư Henry Gao là Giáo sư Luật tại Đại học Quản lý Singapore (SMU). Các nghiên cứu của giáo sư được xuất bản...

Giới thiệu diễn giả Diễn đàn Quốc tế Thương mại Việt Nam 2023 –...

PGS., TS. Đào Ngọc Tiến là chuyên gia thương mại quốc tế hàng đầu Việt Nam với kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu và...

Mời tham dự Hoạt động Triển lãm trong Diễn đàn thương mại Quốc tế...

     Diễn đàn Thương mại Quốc tế Việt Nam (VFIT) được tổ chức lần đầu tiên bởi Trường Đại học Ngoại thương với chủ...