Khai giảng khóa đào tạo về Phương pháp nghiên cứu trong Thương mại quốc...

Ngày 14/05/2024 vừa qua, tại phòng hội thảo A1001, trường ĐH Ngoại thương, Ban quản lý chương trình WTO Chair Program - FTU đã...

Ra mắt khoá đào tạo “Phương pháp nghiên cứu trong Thương mại quốc tế”...

Trong khuôn khổ của Chương trình WTO Chair giai đoạn 3 tại trường Đại học Ngoại thương (WTO Chair Programme Phase III, viết tắt...

Tiểu ban Phát triển Chương trình họp tổng kết hoạt động trong năm 2023...

Ngày 01/02/2024, nhằm tổng kết các hoạt động trong năm 2023 và xây dựng kế hoạch các hoạt động dự kiến triển khai trong...

Toạ đàm Góp ý đề cương môn học: Thương mại kỹ thuật số –...

Chương trình WTO Chairs Giai đoạn III tại Trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức thành công “Toạ đàm Góp ý đề cương môn...

Toạ đàm Góp ý đề cương môn học: Mối quan hệ giữa một số...

Chương trình WTO Chairs Giai đoạn III tại Trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức thành công “Toạ đàm Góp ý đề cương...

Toạ đàm Góp ý chương trình đào tạo ngắn hạn: Mối quan hệ giữa...

Chương trình WTO Chairs Giai đoạn III tại Trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức thành công “Toạ đàm Góp ý chương trình...

Khóa đào tạo ngắn hạn “Tăng cường năng lực vận dụng cam kết về...

Chương trình WTO Chairs Giai đoạn 3 tại Trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức thành công khoá đào tạo ngắn hạn với...

Thư mời tham dự khoá học “Tăng cường năng lực vận dụng cam kết...

Tiếp nối thành công của các hoạt động trong năm 2022 và kỳ vọng đưa những giá trị của Chương trình tới mọi miền...

Tổng kết Khoá đào tạo ngắn hạn “Tăng cường năng lực vận dụng cam...

Chương trình WTO Chairs Giai đoạn 3 tại Trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức thành công khoá đào tạo ngắn hạn với...

Ra mắt Khoá đào tạo “Tăng cường năng lực vận dụng cam kết về...

Tiếp nối chuỗi hoạt động trong khuôn khổ chương trình WTO Chair giai đoạn 3, tại Trường Đại học Ngoại thương (WTO Chair Programme...