Thư mời tham dự 2023 JIEL Junior Faculty Forum

Journal of International Economic Law vui mừng thông báo tổ chức JIEL Junior Faculty Forrum - Diễn đàn Giảng viên cơ sở JIEL hàng...

‘Thương mại và đầu tư trong thời đại công nghệ kỹ thuật số phát...

Trong bài phát biểu của mình, Tiến sĩ Smeets đã thảo luận về bối cảnh đầu tư và thương mại kinh tế đang thay...

Tóm tắt chính sách 04: Những tiếp cận mới về định hướng chính sách...

Nguyễn Thị Hải Yến  Đỗ Ngọc Kiên   Từ khóa: FDI, thu hút FDI, bối cảnh mới Tóm tắt Việt Nam đang trở thành điểm thu hút đầu...

Tóm tắt chính sách 03: Đẩy mạnh hợp tác giữa Chính phủ – Trường...

Nguyễn Hương Giang Hoàng Thị Minh Hằng   Từ khóa: Hợp tác, Thực thi, Thương mại và Đầu tư, Trường đại học Tóm tắt Các hiệp định thương...

Tóm tắt chính sách 02: Nâng cao hiểu biết và khả năng tận dụng...

Phạm Thị Cẩm Anh  Nguyễn Hương Giang   Từ khóa: Hiệp định tự do thế hệ mới, Cam kết, Tận dụng Tóm tắt Việt Nam đã thiết lập...

Tóm tắt chính sách 01: Ảnh hưởng của các biện pháp phi thuế quan...

Nguyễn Hương Giang  Đỗ Ngọc Kiên   Từ khóa: NTM, Nông sản, Hợp tác Tóm tắt Các biện pháp phi thuế quan (NTM) đã trở thành một vấn...

Hoạt động Khảo sát trong khuôn khổ Chương trình WTO Chairs tại Trường Đại...

Theo kế hoạch hoạt động năm 2022, Tiểu ban Nghiên cứu cùng Tiểu ban chương trình giảng dạy thuộc Chương trình WTO Chairs Giai...