FTU WTO Chairs

SỰ KIỆN – HỢP TÁC
Hội thảo: Nâng cao năng lực thích ứng của doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh thực hiện các cam kết WTO và hiệp định thương mại tự do thế hệ mới ngày 27/08/2022

27 tháng 08 năm 2022

Sample Title 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Sample Title 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

1000 + doanh nghiệp

tiếp cận thông tin

Đội ngũ chuyên gia,

cố vấn giàu kinh nghiệm

50+ sự kiện,

khóa đào tạo

THƯ MỤC

SỰ KIỆN - HỢP TÁC

Các sự kiện, hợp tác với các bên liên quan, tổ chức các cuộc thi cho sinh viên.

ĐÀO TẠO

Phát triển các chương trình đạo tạo và giảng dạy cho nhiều đối tượng: sinh viên, học viên cao học, doanh nghiệp…

NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu các vấn đề về thương mại truyền thống, thương mại kỹ thuật số, đầu tư, các vấn đề phi truyền thống…

GIỚI THIỆU DỰ ÁN FTU WTO CHAIRS

Trường Đại học Ngoại thương (FTU) chính thức trở thành một trong 17 cơ sở giáo dục được lựa chọn từ 126 cơ sở của 54 quốc gia trên thế giới, trở thành cơ sở giáo dục duy nhất tại Việt Nam được lựa chọn tham gia Dự án WTO Chairs (WCP) đợt 3 từ năm 2022 đến năm 2026.

Mục tiêu chung của WCP – FTU là “Tăng cường sự hợp tác giữa các doanh nghiệp, học viện và chính phủ trong việc thực hiện cam kết của Việt Nam trong WTO và các FTA mới”.

 • All
 • SỰ KIỆN - HỢP TÁC
 • ĐÀO TẠO
 • NGHIÊN CỨU
 • TIN TỨC
  •   Back
  • Đào tạo ngắn hạn
  • Đào tạo chính quy

ĐỐI TÁC

Vasep
VCCI
Wollongong

© 2022 FTU WTO Chairs Programme (WCP) | All rights reserved. Designed by TTCNTT.