Hội thảo quốc tế “The Governance of Digital Trade: Crossroads of Divergent Approaches” ngày...

Hội thảo quốc tế “The Governance of Digital Trade: Crossroads of Divergent Approaches”được tổ chức bởi Đại học Ngoại thương (FTU) (Việt Nam) trong...

Tiểu ban Phát triển Chương trình họp tổng kết hoạt động trong thời gian...

Ngày 17/10/2023, nhằm tổng kết các hoạt động trong giai đoạn vừa qua và lên kế hoạch các hoạt động dự kiến triển khai...

Diễn đàn Thương Mại Quốc tế Việt Nam (VFIT) Năm 2023: “Thương mại và...

Ngày 29/9/2023, Trường ĐH Ngoại thương đã tổ chức thành công Diễn đàn Thương mại Quốc tế Việt Nam (VFIT) lần đầu tiên với...

Giới thiệu diễn giả Diễn đàn Quốc tế Thương mại Việt Nam 2023 –...

PGS, TS Trần Minh Tuấn có thời gian công tác lâu năm tại Bộ Thông tin và Truyền thông và giữ nhiều chức vụ...

Giới thiệu diễn giả Diễn đàn Quốc tế Thương mại Việt Nam 2023 –...

Giáo sư Henry Gao là Giáo sư Luật tại Đại học Quản lý Singapore (SMU). Các nghiên cứu của giáo sư được xuất bản...

Giới thiệu diễn giả Diễn đàn Quốc tế Thương mại Việt Nam 2023 –...

PGS., TS. Đào Ngọc Tiến là chuyên gia thương mại quốc tế hàng đầu Việt Nam với kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu và...

Mời tham dự Hoạt động Triển lãm trong Diễn đàn thương mại Quốc tế...

     Diễn đàn Thương mại Quốc tế Việt Nam (VFIT) được tổ chức lần đầu tiên bởi Trường Đại học Ngoại thương với chủ...

Thư mời tham dự Diễn đàn Thương mại Quốc tế Việt Nam (VFIT): “Thương...

Trong khuôn khổ hoạt động của Chương trình WTO Chair giai đoạn 2022 - 2026, Trường Đại học Ngoại thương trân trọng kính mời...

Khóa đào tạo ngắn hạn “Tăng cường năng lực vận dụng cam kết về...

Chương trình WTO Chairs Giai đoạn 3 tại Trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức thành công khoá đào tạo ngắn hạn với...

Thư mời tham dự: Khóa đào tạo ngắn hạn về Tăng cường năng lực...

Trong khuôn khổ của Chương trình WTO Chair giai đoạn 3 tại trường Đại học Ngoại thương (WTO Chair Programme Phase III, viết tắt...