Thông báo về việc gia hạn thời gian nộp bài viết cho Hội thảo...

Ban quản lý Chương trình WTO Chair - trường Đại học Ngoại thương thông tin đến quý vị có quan tâm về việc gia...

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc tế “Tư duy lại thương...

Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 13 của Tổ chức Thương mại Thế giới diễn ra tại Abu Dhabi đã không đạt được kết...

Khai giảng khóa đào tạo về Phương pháp nghiên cứu trong Thương mại quốc...

Ngày 14/05/2024 vừa qua, tại phòng hội thảo A1001, trường ĐH Ngoại thương, Ban quản lý chương trình WTO Chair Program - FTU đã...

Ra mắt khoá đào tạo “Phương pháp nghiên cứu trong Thương mại quốc tế”...

Trong khuôn khổ của Chương trình WTO Chair giai đoạn 3 tại trường Đại học Ngoại thương (WTO Chair Programme Phase III, viết tắt...

Ban quản lý họp rà soát chuỗi hoạt động năm 2024 thuộc Chương trình...

Ngày 03/05/2024, Ban quản lý Chương trình WTO Chair Program tại trường Đại học Ngoại thương (FTU-WCP) đã tổ chức buổi họp rà soát...

Khởi động Chương trình WTO Chair tại trường Đại học Ngoại thương năm 2024

Ngày 25/02/2024 vừa qua, Chương trình WTO Chair Program tại trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức thành công buổi khởi động cho...

Tổng kết Toạ đàm “Tiếp cận tài chính và Tài trợ thương mại” ngày...

Ngày 23/2/2024, Trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức thành công Tọa đàm với chủ đề “Tiếp cận Tài chính và Tài trợ...

Hội thảo quốc tế: “Access to Finance, Including Trade Finance” ngày 23/02/2024

Thương mại quốc tế là một động lực quan trọng thúc đẩy sản xuất, việc làm và phát triển kinh tế. Tuy nhiên, thương...

Toạ đàm Góp ý đề cương môn học: Thương mại kỹ thuật số –...

Chương trình WTO Chairs Giai đoạn III tại Trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức thành công “Toạ đàm Góp ý đề cương môn...

Tổng kết Hội thảo quốc tế: “The Governance of Digital Trade: Crossroads of Divergent...

HỘI THẢO QUỐC TẾ Quản trị thương mại số: Con đường của các cách tiếp cận khác nhau tổ chức vào ngày 12 và 13 tháng...