Khởi động Chương trình WTO Chair tại trường Đại học Ngoại thương năm 2024

Ngày 25/02/2024 vừa qua, Chương trình WTO Chair Program tại trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức thành công buổi khởi động cho...

Tổng kết Toạ đàm “Tiếp cận tài chính và Tài trợ thương mại” ngày...

Ngày 23/2/2024, Trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức thành công Tọa đàm với chủ đề “Tiếp cận Tài chính và Tài trợ...

Hội thảo quốc tế: “Access to Finance, Including Trade Finance” ngày 23/02/2024

Thương mại quốc tế là một động lực quan trọng thúc đẩy sản xuất, việc làm và phát triển kinh tế. Tuy nhiên, thương...

Toạ đàm Góp ý đề cương môn học: Thương mại kỹ thuật số –...

Chương trình WTO Chairs Giai đoạn III tại Trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức thành công “Toạ đàm Góp ý đề cương môn...

Tổng kết Hội thảo quốc tế: “The Governance of Digital Trade: Crossroads of Divergent...

HỘI THẢO QUỐC TẾ Quản trị thương mại số: Con đường của các cách tiếp cận khác nhau tổ chức vào ngày 12 và 13 tháng...

Hội thảo quốc tế “The Governance of Digital Trade: Crossroads of Divergent Approaches” ngày...

Hội thảo quốc tế “The Governance of Digital Trade: Crossroads of Divergent Approaches”được tổ chức bởi Đại học Ngoại thương (FTU) (Việt Nam) trong...

Toạ đàm Góp ý đề cương môn học: Mối quan hệ giữa một số...

Chương trình WTO Chairs Giai đoạn III tại Trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức thành công “Toạ đàm Góp ý đề cương...

Toạ đàm Góp ý chương trình đào tạo ngắn hạn: Mối quan hệ giữa...

Chương trình WTO Chairs Giai đoạn III tại Trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức thành công “Toạ đàm Góp ý chương trình...

Tiểu ban Phát triển Chương trình họp tổng kết hoạt động trong thời gian...

Ngày 17/10/2023, nhằm tổng kết các hoạt động trong giai đoạn vừa qua và lên kế hoạch các hoạt động dự kiến triển khai...

Diễn đàn Thương Mại Quốc tế Việt Nam (VFIT) Năm 2023: “Thương mại và...

Ngày 29/9/2023, Trường ĐH Ngoại thương đã tổ chức thành công Diễn đàn Thương mại Quốc tế Việt Nam (VFIT) lần đầu tiên với...