Giới thiệu diễn giả Diễn đàn Quốc tế Thương mại Việt Nam 2023 – Diễn giả số 02: GS. Henry Gao

146

Giáo sư Henry Gao là Giáo sư Luật tại Đại học Quản lý Singapore (SMU). Các nghiên cứu của giáo sư được xuất bản rộng rãi về các vấn đề liên quan đến Trung Quốc và WTO, các nghiên cứu của Giáo sư Gao đã được đăng trên CNN, BBC, The Economist, Wall Street Journal và Financial Times.

Ông đã tư vấn cho chính phủ nhiều quốc gia cũng như WTO, Liên hợp quốc, Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Châu Á, Cơ quan Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, Liên minh Châu Âu và Diễn đàn Kinh tế Thế giới về các vấn đề thương mại. Ông là thành viên Ban cố vấn của Chương trình WTO Chairs do Ban Thư ký WTO thành lập năm 2009 nhằm thúc đẩy nghiên cứu và giảng dạy về các vấn đề của WTO tại các trường đại học hàng đầu trên thế giới.

Ông cũng là thành viên ban biên tập của Tạp chí Luật Kinh tế Quốc tế và Tạp chí Quy định Tài chính, cả hai đều do Nhà xuất bản Đại học Oxford xuất bản. Ông hiện đang nghiên cứu các vấn đề liên quan đến thương mại số, WTO và Trung Quốc cũng như cải cách WTO.

Giáo sư Henry Gao sẽ có bài phát biểu quan trọng tại VIFT 2023 về Chuyển đổi kỹ thuật số với chủ đề cụ thể: “Quy định về Thương mại số trong các Hiệp định Thương mại: Ba vương quốc số”.