Giới thiệu diễn giả Diễn đàn Quốc tế Thương mại Việt Nam 2023 – Diễn giả số 01: PGS, TS Đào Ngọc Tiến

321

PGS., TS. Đào Ngọc Tiến là chuyên gia thương mại quốc tế hàng đầu Việt Nam với kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu và tư vấn chính sách phong phú.

PGS., TS. Đào Ngọc Tiến tốt nghiệp thạc sĩ tại trường đại học La Trobe và nhận bằng tiến sĩ kinh tế tại trường Đại học Ngoại thương – một cơ sở đào tạo uy tín hàng đầu Việt Nam về thương mại quốc tế. Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy của PGS., TS. Đào Ngọc Tiến tập trung vào chính sách thương mại và các vấn đề then chốt trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.

PGS., TS. Đào Ngọc Tiến cũng là chuyên gia cao cấp cho các dự án hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế như Star+, EU-Mutrap, Arise+, GIZ,… để tư vấn cho Bộ Công thương, các bộ ngành và các doanh nghiệp Việt Nam thực thi hiệu quả các cam kết trong các FTAs.

Tại trường Đại học Ngoại Thương, PGS., TS. Đào Ngọc Tiến đảm nhận vị trí phó hiệu trưởng và có những đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học, nâng cao năng lực học thuật, vị thế nghiên cứu của trường Đại học Ngoại thương cũng như thúc đẩy hoạt động chuyển giao tri thức, công nghệ của trường Đại học Ngoại thương tới cộng đồng, cả khu vực tư lẫn khu vực công.