Thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc tế “The governance of digital trade: crossroads of divergent approaches”

133

Kính gửi các học giả quan tâm viết bài và tham dự hội thảo quốc tế với chủ đề “The governance of digital trade: crossroads of divergent approaches”, được tổ chức bởi Chương trình WTO Chair tại trường Đại học Ngoại thương (Việt Nam), với sự hợp tác của Chair Jean Monnet DataGouv – Institute of West: Law and Europe (IODE) ), Đại học Rennes (Pháp), Nghiên cứu về những thách thức mới của toàn cầu hóa kinh tế – Đại học Laval (Canada) và NODYPEX.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tệp đính kèm: