Thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc tế “Tư duy lại thương mại quốc tế trước những thách thức mới”

78

Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 13 của Tổ chức Thương mại Thế giới diễn ra tại Abu Dhabi đã không đạt được kết quả như mong đợi, một lần nữa làm nổi bật các thách thức mà hệ thống thương mại đa biên phải đối mặt. Trong bối cảnh này, nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ đã đổi mới bằng cách ký kết và triển khai các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Những thỏa thuận này không chỉ chứa đựng cam kết sâu rộng trên nhiều lĩnh vực như phát triển bền vững, môi trường, lao động, quyền con người, công nghệ mà còn nhằm thiết lập các khung pháp lý linh hoạt hơn hơn để giải quyết những vấn đề cấp bách mang tính thời đại. Tuy nhiên, việc tuân thủ các quy định này có thể tạo ra nhiều khó khăn và thách thức với các bên tham gia. Bên cạnh đó, các cú sốc từ bên ngoài đang ngày càng gia tăng và ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế của các quốc gia, thúc đẩy sự dịch chuyển mới và tái cấu trúc các dòng chảy thương mại quốc tế thông qua thúc đẩy xu hướng tư duy lại các dòng chảy thương mại quốc tế.

Để phân tích rõ hơn cách thức ứng phó với những thách thức mới trong thương mại quốc tế, Chương trình WTO Chair – Trường Đại học Ngoại thương tổ chức hội thảo quốc tế với chủ đề: “Tư duy lại thương mại quốc tế trước những thách thức mới”. Hội thảo nhằm tạo ra một diễn đàn để các chuyên gia, khách mời, đặc biệt là các nhà nghiên cứu trẻ, trao đổi, thảo luận về những chủ đề có liên quan.

Hội thảo dự kiến tổ chức vào ngày 04/10/2024 tại Trường Đại học Ngoại thương dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức hội thảo trân trọng kính mời Quý vị tham gia Hội thảo bằng việc gửi đề xuất bài viết (bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh) trước ngày 30 tháng 06 năm 2024 theo địa chỉ sau: curriculum.wcp@ftu.edu.vn.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý vị!

Chi tiết thư mời viết bài xem Tại Đây