Nghị định 115/2022/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Hiệp định CPTPP giai đoạn 2022-2027

143

Ngày ban hành: 30/12/2022

Cơ quan ban hành: Chính phủ

Ngày 30/12/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 115/2022/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) giai đoạn 2022 – 2027.

Ngày có hiệu lực: 30/12/2022

Nội dung Nghị định được đính kèm tại đây:

Nguồn: Trung tâm WTO