Thư mời viết bài Hội thảo quốc tế “Technological advancement and the new context for International trade and investment”

187

Tiến bộ công nghệ là động lực chính thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, nâng cao thu nhập và mức sống của người dân. Cái cách mà công nghệ lan tỏa giữa các quốc gia khác nhau đóng một vai trò quan trọng trong việc sáng tạo và chia sẻ tăng trưởng toàn cầu. Một mặt, thương mại và đầu tư quốc tế là những kênh truyền dẫn chính cho việc khuếch tán công nghệ xuyên biên giới. Mặt khác, sự lan tỏa của công nghệ đa quốc gia cũng góp phần vào việc xúc tiến thương mại và đầu tư quốc tế. Thương mại và đầu tư quốc tế khuyến khích sự phổ cập của công nghệ, giúp góp phần nhân rộng tiềm năng tăng trưởng của các nước, đặc biệt là ở các nền kinh tế mới nổi, trong đó có Việt Nam, nước đã và đang tăng cường sử dụng nguồn vốn tri thức và công nghệ nước ngoài để thúc đẩy đổi mới sáng tạo và gia tăng năng suất lao động.

Thêm vào đó là sự phát triển như vũ bão của tiến bộ công nghệ đi cùng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, hai thập kỷ vừa qua đã chứng kiến rất nhiều sự kiện phản ánh một bối cảnh toàn cầu mới điều mà  đã có một ảnh hưởng vô cùng sâu rộng đến công cuộc toàn cầu hóa nói chung cũng như đầu tư và thương mại quốc tế nói riêng : cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung, đại dịch Covid-19, xu hướng chuyển đổi số, xu hướng ra đời các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Những bối cảnh mới đó đã mang lại rất nhiều thách thức mới và sự thay đổi toàn cầu trong những cấu trúc kinh doanh đã tái định hình dòng chảy thương mại và đầu tư trong nền sản xuất toàn cầu.

Ở trong bối cảnh đó, Chương trình Chủ đạo của WTO tại Trường đại học Ngoại thương đã tổ chức một hội thảo quốc tế về chủ đề “Tiến bộ công nghệ và bối cảnh mới cho thương mại và đầu tư quốc tế” với mục đích tạo ra một diễn đàn để các chuyên gia trao đổi và thảo luận những vấn đề liên quan.

Hội thảo sẽ được tổ chức vào ngày 9, tháng 1, năm 2023 tại Trường đại học Ngoại thương cả trực tiếp lẫn trực tuyến. Ban Điều phối Hội thảo rất hân hạnh được mời quý chuyên gia và học giả đệ trình bản báo cáo ( bằng tiếng Anh ) vào ngày 4, tháng 1,năm 2023 tại địa chỉ sau : TS Hoàng Thị Minh Hằng, email: research.wcp@ftu.edu.vn hoặc hanghtm@ftu.edu.vn; hoặc Ths Ngô Hoàng Quỳnh Anh, email : anh.nhq@ftu.edu.vn.

Trân trọng cảm ơn !

Chi tiết Thư mời: CALL FOR PAPERS (FULL) A-V HT tháng 11

Chủ đề cho các bài viết và các yêu cầu liên quan vui lòng: xem tại link sau!