Mời tham dự Hoạt động Triển lãm trong Diễn đàn thương mại Quốc tế Việt Nam (VFIT) 2023

64

     Diễn đàn Thương mại Quốc tế Việt Nam (VFIT) được tổ chức lần đầu tiên bởi Trường Đại học Ngoại thương với chủ đề: “Thương mại và Chuyển đổi kép: Hướng tới Chuyển đổi xanh và Chuyển đổi số” trong khuôn khổ hoạt động của Chương trình WTO Chair giai đoạn 2022 – 2026.

     Diễn đàn tập trung nghiên cứu và trao đổi về thương mại trong bối cảnh chuyển đổi kép liên quan đến chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, về sự cộng hưởng, những thách thức và ý nghĩa chính sách của quá trình chuyển đổi này. Diễn đàn hướng tới tăng cường kiến thức và sự hiểu biết sâu sắc cho các học giả, nhà hoạch định chính sách và chuyên gia trong ngành về sự tương tác phức tạp giữa thương mại, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, góp phần giúp hoạch định các chính sách hợp lý nhằm thúc đẩy nền kinh tế bền vững và phát triển toàn diện.

     Hoạt động Triển lãm trong Diễn đàn cung cấp không gian cho các quầy triển lãm trình bày các giải pháp đã được thực hiện hướng tới chuyển đổi xanh và chuyển đổi số từ nhiều bên liên quan khác nhau. Hoạt động Triển lãm được tổ chức trong ngày 29 tháng 09 năm 2023, tại Trường Đại học Ngoại thương. Chi tiết hoạt động Triển lãm dành cho các Đơn vị đối tác của Trường Đại Ngoại thương như sau:
Thời gian: 8:30 – 13:00 (GMT+7), Thứ Sáu, ngày 29 tháng 9 năm 2023
Địa điểm: Trường Đại học Ngoại thương, số 91 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội
Hình thức: Stand – Poster
Kích thước: 2m x 2m
Nội dung: thành quả/ quá trình/ ý tưởng của hoạt động chuyển đổi xanh và/ hoặc chuyển đối số tại Quý Đơn vị, ví dụ: công trình/ sự kiện/ ứng dụng về chuyển đổi xanh và/
hoặc chuyển đối số, v.v.
(Quý Đơn vị vui lòng xem thêm Sample được cung cấp bởi đối tác của chúng tôi tại Link)
Chi phí: chi phí in ấn và thuê thiết bị hậu cần cho 01 poster/ đơn vị được tài trợ bởi
WCP – FTU
(Trong trường hợp Quý Đơn vị mong muốn dựng booth/ mô hình, BTC sẽ sắp xếp hỗ trợ địa điểm, Quý Đơn vị vui lòng chi trả chi phí dựng booth/ mô hình)
 – Yêu cầu: vui lòng cung cấp bản thiết kế poster và cử ít nhất 01 đại diện của đơn vị để trình bày với khách tham dự trong ngày Triển lãm
(Trong trường hợp không thể cử đại diện từ đơn vị, xin vui lòng thông báo cho BTC Diễn
đàn trước Thứ Bảy, ngày 23/09/2023)

     Ban tổ chức sẽ cung cấp các tiện ích quảng bá bao gồm backdrop, poster và ghế để Quý Đơn vị có thể dễ dàng giúp người tham dự Triển lãm hình dung được các sản phẩm trưng bày.