Tổng kết Khoá đào tạo ngắn hạn “Tăng cường năng lực vận dụng cam kết về Thương mại và Đầu tư quốc tế của Việt Nam” tháng 12/2022

153

Chương trình WTO Chairs Giai đoạn 3 tại Trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức thành công khoá đào tạo ngắn hạn với chủ đề “Tăng cường năng lực vận dụng cam kết về thương mại và đầu tư quốc tế của Việt Nam” từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 12 năm 2022.

Với sự tham gia giảng dạy của các chuyên gia đến từ Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cơ quan phát triển Quốc tế của Hoa Kỳ, Trường Đại học Ngoại thương, 6 chuyên đề của khoá học đã mang đến những thông tin hữu ích, cập nhập và thực tiễn nhất cho các học viên.

Ban Quản lý Chương trình WTO Chairs chụp ảnh lưu niệm cùng học viên
Ban Quản lý Chương trình WTO Chairs tại Trường Đại học Ngoại thương

Ngày đầu tiên, chuyên đề Khái quát nội dung một số hiệp định thương mại và đầu tư mà Việt Nam ký kết, chuyên gia Nguyễn Thị Lan Phương và chuyên gia Hoàng Ngọc Thuận giảng đã đưa đến cho các học viên cái nhìn tổng quát quá trình đàm phán, các nội dung cơ bản về thoả thuận trong hiệp định thương mại và đầu tư hiện nay Việt Nam tham gia.

Chuyên đề thứ 2 về các biện pháp phòng vệ thương mại do chuyên gia Phạm Châu Giang giảng dạy, các học viên đã được tìm hiểu về các biện pháp phòng vệ thương mại, phân loại và một số trường hợp thực tế về phòng vệ thương mại mà Việt Nam đã gặp trong thời gian qua.

Chuyên đề về các Hiệp định Thương mại và Đầu tư
Chuyên đề về các biện pháp phòng vệ thương mại

Chuyên gia Claudio Dordi với chuyên đề Tạo thuận lợi thương mại và đầu tư đã đem đến cho khoá học nhiều thông tin hữu ích trong việc cải cách thủ tục hành chính, quy trình đăng ký tại Việt Nam, những nghiên cứu và số liệu thống kê thực tế về các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư trong quá trình hội nhập sâu rộng của Việt Nam thông qua các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Chuyên đề Tạo thuận lợi thương mại và đầu tư

Chuyên gia Nguyễn Thu Hằng giảng dạy chuyên đề Công cụ thuế trong thương mại và đầu tư quốc tế, Hướng dẫn sử dụng công cụ ePing và TradeMap đã giúp cho các học viên có thời gian tìm hiểu và thực hành các công cụ thuế, nghiên cứu thị trường trong hoạt động xuất nhập khẩu hiện nay.

Chuyên đề Công cụ thuế trong thương mại và đầu tư

Chuyên đề Cơ chế giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế được chuyên gia Vũ Thị Châu Quỳnh đem đến cho các học viên những kiến thức thực tiễn và cập nhất nhất trong vấn đề tranh chấp đầu tư.

Chuyên đề Cơ chế giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Thông qua 3 ngày học, học viên không chỉ được cung cấp những kiến thức mới hay kỹ năng cần thiết trong việc vận dụng những cam kết quốc tế của Việt Nam về thương mại và đầu tư mà còn cơ hội trao đổi, thảo luận trực tiếp với những chuyên gia về những vấn đề thực tiễn liên quan.