Ra mắt khoá đào tạo “Phương pháp nghiên cứu trong Thương mại quốc tế” cho giảng viên

60

Trong khuôn khổ của Chương trình WTO Chair giai đoạn 3 tại trường Đại học Ngoại thương (WTO Chair Programme Phase III, viết tắt WCP–FTU), trường Đại học Ngoại thương tổ chức khóa đào tạo ngắn hạn về Phương pháp Nghiên cứu trong Thương mại quốc tế cho giảng viên trẻ

Khoá đào tạo sẽ diễn ra trong vòng 15 buổi từ tháng 5 đến tháng 7/2024 với những điểm nổi bật:

  • Học viên được đào tạo về phương pháp, cách thức tiếp cận các hướng nghiên cứu mới, các vấn đề nổi bật hiện nay về thương mại quốc tế.
  • Mỗi học viên đều được các giảng viên là các chuyên gia hàng đầu về nghiên cứu, thương mại quốc tế đồng hành, hướng dẫn (mentoring) “cầm tay chỉ việc” để có sản phẩm là các công trình khoa học ngay sau khoá đào tạo, trước mắt là có cơ hội để công bố nghiên cứu của mình tại Hội thảo quốc tế với chủ đề “Tư duy lại thương mại quốc tế trước những thách thức mới nổi” dự kiến tổ chức tháng 10/2024 tại trường Đại học Ngoại thương.

Các học viên tham gia khóa đào tạo sẽ được tài trợ toàn bộ chi phí đào tạo và được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo nếu đạt đủ các điều kiện yêu cầu.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

  • ThS. Lữ Thị Thu Trang, Tiểu ban nghiên cứu
  • SĐT: 0904484069/Email: ftu_wtochair@ftu.edu.vn/ trang.ltt@ftu.edu.vn