HỘI THẢO QUỐC TẾ “Thương mại và Bảo vệ Môi trường Biển: Hiện...

HỘI THẢO QUỐC TẾ Thương mại và Bảo vệ Môi trường Biển: Hiện trạng và Quan điểm của Luật pháp Quốc tế, Khu vực và...

Lễ ra mắt Website FTU WTO Chair và Hội thảo quốc tế “Tiến bộ...

Chương trình WTO Chair được Ban thư ký Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) khởi động từ năm 2010 với mục đích nâng...

Thông cáo báo chí: Lễ ra mắt Website WCP – FTU và Hội thảo...

Chương trình WTO Chair được Ban thư ký Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) khởi động từ năm 2010 với mục đích nâng...

Thư mời viết bài Hội thảo quốc tế “Technological advancement and the new context...

Tiến bộ công nghệ là động lực chính thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, nâng cao thu nhập và mức sống...

Tổng kết Hội thảo tháng 11 “Strengthening governments, universities and businesses cooperation in the...

Trong khuôn khổ của Dự án WTO Chair Programme Phase III (WCP)-FTU, vào chiều thứ Sáu, ngày 04/11/2022 tại Hội trường D201, Trường Đại...

Thư mời bài Hội thảo quốc tế “Strengthening governments, universities and businesses cooperation in...

Kể từ khi gia nhập WTO tháng 01/2007, tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam đã đạt được nhiều kết...

Tổng kết Hội thảo “Nâng cao năng lực thích ứng của doanh nghiệp Việt...

Vào ngày 27 tháng 08 năm 2022, tại Quảng Ninh, Trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ...

Thư mời tham dự Hội thảo “Nâng cao năng lực thích ứng của doanh...

Việt Nam đang chủ động tham gia ngày càng sâu rộng vào quá trình hội nhập kinh tế, không chỉ trong khuôn khổ các...

Lễ khởi động Chương trình WTO Chairs tại Trường Đại học Ngoại thương

Là đại diện duy nhất của Việt Nam, vượt qua 126 cơ sở giáo dục của 54 nước thành viên trên thế giới, trường...