Thư mời tham dự 2023 JIEL Junior Faculty Forum

201

Journal of International Economic Law vui mừng thông báo tổ chức JIEL Junior Faculty Forrum – Diễn đàn Giảng viên cơ sở JIEL hàng năm lần thứ ba. JIEL JFF tập hợp các học giả mới trẻ (bao gồm cả giảng viên cơ sở, trợ lý giáo sư thỉnh giảng, ứng viên tiến sĩ, nghiên cứu sinh sau tiến sĩ, v.v.) làm việc trong lĩnh vực luật kinh tế quốc tế. Diễn đàn nhằm mục đích tạo cơ hội cho phép các học giả trình bày và trao đổi công việc của mình trước các đồng nghiệp, chuyên gia và nhận phản hồi từ các học giả cao cấp.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại link.