Tiểu ban Phát triển Chương trình họp tổng kết hoạt động năm 2022 và triển khai hoạt động năm 2023

188

Nhằm tổng kết các hoạt động năm 2022 và phổ biến chuỗi hoạt động dự kiến triển khai trong năm 2023, ngày 5/1 vừa qua, Tiểu ban Phát triển chương trình giảng dạy thuộc Chương trình WTO Chairs Giai đoạn III tại trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức buổi họp đầu tiên trong năm mới 2023.

PGS, TS Nguyễn Ngọc Hà – Trưởng tiểu ban Phát triển chương trình giảng dạy chủ trì cuộc họp, tổng kết các nội dung đã hoàn thành trong năm 2022, rút kinh nghiệm triển khai các hoạt động, thông báo khả năng điều chỉnh nhân sự Tiểu ban nhằm nâng cao chất lượng hoạt động. Các thành viên của Tiểu ban cũng đã trao đổi sôi nổi về những kết quả đã đạt được và kinh nghiệm cần lưu ý để đảm bảo hiệu quả cho những hoạt động trong thời gian tới.

Có thể thấy với sự đoàn kết và quyết tâm, nỗ lực cao của tất cả các thành viên, Tiểu ban đã triển khai thành công toàn bộ các hoạt động được giao trong năm 2022, bao gồm: phát triển một chương trình đào tạo ngắn hạn; xây dựng một môn học mới cho chương trình đào tạo Luật Thương mại quốc tế; thực hiện điều tra khảo sát và tổ chức 01 hội thảo quốc tế. Bên cạnh đó, Tiểu ban cũng đã tích cực tham gia vào các hoạt động chung của Chương trình WTO Chairs Giai đoạn III, từ đó, đóng góp vào thành công chung của Chương trình với sự đánh giá cao từ các bên liên quan.

Trên cơ sở những kết quả đạt được của năm 2022, trong năm 2023, Tiểu ban sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động dự trên các trụ cột của Chương trình, bao gồm: Khóa học ngắn hạn về “Tăng cường năng lực vận dụng cam kết về thương mại và đầu tư quốc tế của Việt Nam”; Khóa học ngắn hạn về thương mại số; Môn học về thương mại số; chuẩn bị học liệu cho các khóa học và môn học nên trên; hội thảo quốc tế về “Thương mại và bảo vệ môi trường biển”, phối hợp tổ chức các Hội thảo quốc tế, Diễn đàn Thương mại trong khuôn khổ Chương trình.

Một số khoảnh khắc đáng nhớ của buổi họp đầu tiên trong năm mới 2023 đã được Tiểu ban ghi lại trong những hình ảnh dưới đây: